St. Orgel Kloosterkapel Elburg

orgel3Een orgel voor de kloosterkapel te Elburg

Aan de Jufferenstraat te Elburg staat Museum Elburg dat gevestigd is in het voormalige Agnietenklooster. Een deel van dit voormalige kloostercomplex wordt gevormd door een dubbelkapel, een uniek bouwwerk dat allerwege grote bekendheid geniet.

Hoewel tot nu toe archivalische bewijsstukken ontbreken, is het niet ondenkbaar dat in de middeleeuwen ook in deze kapel een orgel heeft gestaan. De hoofdkerk van de oude Hanzestad Elburg had reeds medio vijftiende eeuw één orgel en in het midden van de zestiende eeuw zelfs twee orgels. Ook de voormalige Gasthuiskapel van Elburg heeft een orgel gehad. En gezien het feit dat de meeste kloosters in de vijftiende en zestiende eeuw een orgel hadden , zou het zeer aannemelijk kunnen zijn dat zulks eveneens in het Elburg het geval is geweest.

Terug naar de oude tijd

Om deze, zoals gezegd unieke, dubbelkapel opnieuw van een orgel te kunnen voorzien is op initiatief van de organist van de Grote- of St. Nicolaaskerk te Elburg, Maarten Seijbel, een stichting opgericht:

“Stichting Orgel Kloosterkapel Elburg”. Tot doel hebbende te kunnen overgaan tot aankoop en plaatsing van een passend orgel. Na bijna vierhonderdvijftig jaar klinkt er weer orgelmuziek in deze kapel.

Bijzonder aanbod

De voorzitter van voornoemde stichting werd op het spoor gezet van een daarvoor zeer geschikt orgel dat zowel qua klank als uiterlijk bijzonder fraai in de kapel past. Het is het laatste werkstuk van de overleden orgelmaker H. Strubbe die zijn werkplaats in Vinkeveen had en gespecialiseerd was in het ambachtelijk bouwen van wat kleinere orgels. Het instrument heeft als dispositie: Holpijp 8” b/d, Gedekte fluit 4” b/d, Quint 3’d, Octaaf 2’b/d.